Sněm kraje Praha

Krajský sněm se uskuteční na půdě filosofické fakulty Karlovy univerzity.