Seminář pro vedoucí středisek – 20. 9.

Připravujeme seminář pro vedoucí středisek!

Bude mít dvě části, první asi hodinku a půl bude seminář na téma vedení porad (zkusíme najít tipy pro jejich efektivitu a zábavnost) a pak nás čeká sdílení zkušeností na témata libovolná.

Pojďme se k těmto tématům potkat 20.9. v 18:00 na Senovážném nám. 24, Praha 1, 4. patro.