Dotace a granty

Granty

web pro sběr projektů a vyúčtování je nyní na nové adrese:

http://grantypraha.skauting.cz

Rádcovské kurzy

Chcete-li získat dotaci na rádcovský kurz je nejprve třeba vyplnit a podat žádost o doatci.

Na stav podaných projektů se můžete podívat v přehledu projektů a jejich zpracování. Dozvíte se tam tedy i to, zda a kolik byla dotace přidělena.

Po uskutečnění kurzu vyplňte závěrečnou zprávu proběhlého kurzu.

Ostatní projekty

Chcete-li získat dotaci na váš projekt, vyplňte žádost o dotaci na ostatní projekty.

Krizové situace v oblasti nemovitostí

Pokud chcete žádat o dotaci v této kapitole, napište na kancelar@praha­.skauting.cz s popisem vašeho problému. Přesný postup bude vždy stanoven individuálně.

Dotační vyhláška

Vyhláška kraje Praha 2017/01–1 k dotacím kraje Praha (pdf)

Články k tématu:

Granty MHMP – nový formulář

Formulář na granty se změnil, byl opraven výpočet průměrné dotace u akcí a táborů. Do těď počítal s automaticky vypočítanými osobodny (podle zadaného datu a počtu účastníků). Aktuálně by měl počítat s reálnými osobodny, které jste zadali. Další věcí, kde se na formulář nelze spolehnout (a to ani nyní), je kontrolní výpočet zadaných částek dotace u akcí.…

Vyúčtování grantů MHMP roku 2017

Poznámka: tento článek je nyní stručný. Bude záhy doplněn o další metodické postřehy k vyúčtování grantů. Odkazy a termíny jsou však již na rok 2017 uvedeny správně.   Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO • Ke stažení na webu praha.eu – Celoměstské programy... (ve spodní části: Zpráva o čerpání…) Poslední aktualizace formuláře je…

Vyúčtování dotací MŠMT

aktualizace 10.12.: upřesnění v okresních dokumentech odevzdávaných kraji. aktualizace 4.12.: doplněna metodika k platbám ze energie hrazené zálohami (Časté jevy: Energie) a ujištění ve věci krojových doplňků (Časté jevy: Krojové doplňky). aktualizace 27.11.: upravené chybně se zobrazující datum; vyjmutí procesu do samostatné kapitolky „Postup“.  Střediska, okresy i kraj jsou povinni do konce roku vyúčtovat Ústředí přidělené státní…

Granty MHMP pro rok 2018

Vyhlášené programy pokrývají všechny obvyklé oblasti tj. klubovny, tábory, akce pro veřejnost v Praze a víkendové výpravy: Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase Prázdninová činnost s dětmi a mládeží Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy Podpora…

Granty na vzdělávání – příspěvky na vůdcovky a zdravoťáky

Díky MHMP můžeme podpořit účastníky kurzů akreditovaných MŠMT. To jsou zpravidla vůdcovské kurzy, některé zdravotnické kurzy a kurzy vodní turistiky. Pokud jste takový kurz absolvovali vy, nebo někdo z vašeho střediska, může požádat o proplacení účastnického poplatku. Proplacení poplatku je možné jen pro pražské děti školního věku a studující mládež do 26 let. Další podmínky proplacení…

Nový program na podporu vzdělávání

Magistrát vyhlásil nový grantový program na podporu vzdělávání. MHMP podpoří projekty zvyšující odbornou přípravu a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží. Žádosti posílejte na kancelar@praha.skauting.cz do 27. 3. 2017 Formulář ke stažení – Předvyplněný formulář (obsahuje hlavičku kraje) Program je vypsán spíše na kurzy, ale zkusíme za PRJ podat žádost i na účastnické poplatky pro pražské účastníky na mimopražských kurzech.…

Seminář k magistrátním grantům

Pro skautská střediska pořádá Krajská rada Junáka seminář k magistrátním grantům. Je určen činovníkům středisek, kteří mají přípravu grantů a jejich vyúčtování na starosti. Je určen zejména těm, kteří k tématu přistupují nově. Seminář se koná: ve čtvrtek 15. září 2016 (omlouváme se za původně nesprávnou středu) 18:30 – 20:00 ve Skautském Institutu na Staroměstském nám. č. 4.…

Granty na rok 2017

Aktualizace: Zastupitelstvo na svém zasedání 26. 5. schválilo beze změny předkládaný materiál. Částky jsou tedy platné. Přehlednější tabulky budeme mít k dispozici mírně později. Původní text: Magistrát hl. m. Prahy schválil v prvním kole dotace na projekty volného času mládeže (granty). Obvyklý postup je, že po prvním kole – schválení Radou – je v následujícím měsíci schválí i Zastupitelstvo. Jakkoli se…

Granty Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2017

V průběhu prázdnin Magistrát vyhlásil grantové programy pro využití volného času dětí a mládeže na příští rok. Vyhlášené programy pokrývají všechny obvyklé oblasti tj. klubovny, tábory, akce pro veřejnost v Praze a víkendové výpravy: Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b, II/c) Akce ve volném čase pro děti…